MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

ถวายสมุนไพรรักษาพระสงฆ์อาพาธ

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2564 - 12:54 น.
AA 674

“ โย ภิกฺขเว มํ อุปฏฺฐเหยฺย โส คิลานํ อุปฏฺฐเหยฺย”
“ผู้ใดปรารถนาจะอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุผู้อาพาธเถิด”

“การรักษาพระสงฆ์อาพาธ จะทำให้อกุศลกรรมในอดีตชาติ เปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ 

ถือเป็นการสะเดาะเคราะห์อย่างหนึ่งได้ และมีอานิสงส์มากมาย ดังนี้

1. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ เมื่อได้รับส่วนบุญนี้จะเลิกจองเวรจองกรรม ช่วยให้พ้นเวรพ้นกรรม

2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เทวดารักษา สรรพวิญญาณเมตตาปราณี

3. เหล่าวิญญาณร้ายไม่อาจเบียดเบียนบีฑาได้

4. จิตใจสงบร่มเย็น ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี มีสง่าราศีผ่องใส สุขภาพเเข็งเเรง กิจการงานเป็นมงคล แก่ตัว อายุยืนยาว ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย

5. คุณธรรมเจริญมั่นคง ปฏิบัติธรรมก้าวหน้า ปัญญาเกิด

6. ไม่พลัดพรากจากคนรัก ของรัก ก่อนเวลาอันควร

7. ชื่อว่าได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน

8. ถือเป็นการทำสังฆทานอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการถวายการอุปัฏฐากบำรุงแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวนมาก

9. จะไม่ไร้ญาติขาดมิตร เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีคนคอยดูเเล ไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว

10. มีเดชบารมีมาก มียศวาสนา เป็นใหญ่เป็นโต ไม่มีใครข่มขี่เบียดเบียนได้

11. จะเป็นที่รักแก่คนทั้งปวง ไปที่ใดจะมีผู้คอยช่วยเหลือเกื้อหนุน ไม่ถูกปล่อยให้ขัดข้องในเรื่องทั้งปวง

12. จะมีสมบัติมาก และสมบัติจะไม่ถูกทำลายโดยราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ

13. จะได้พบพระอริยสงฆ์ ได้พบพระอรหันต์ ได้พบพระดี ได้พบพระเครื่องพระบูชาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ไมเจอพระปลอม ไม่เจอพระเก๊ พระทุศีล

14. จะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า และเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายดาย

15. จะได้เจอครูบาอาจารย์และเพื่อนที่ทรงคุณธรรม

16. ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้จะเป็นปัจจัยแก่สวรรค์และนิพพาน

17. ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้ สามารถอธิษฐานให้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุเป็นพระมหาสาวก พระอัคสาวก พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตกาลได้

***สอบถามเพิ่ม ได้ที่ โทร.061-3269599 , 093-3845359 หรือ แอดไอด ไลน์ : sajjatara***

...การที่เราจะได้มาช่วยเหลือกัน...

ในเวลาที่กำลังเจ็บป่วย...

ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ

ให้มั่นใจว่าเกิดขึ้นจาก...บุญวาสนา

ที่ได้เคยสร้างร่วมกันมา

...เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

ที่จะต้องได้ช่วยเหลือกัน

ก็ย่อมจะได้พบเจอกัน...เพราะ

อำนาจของบุญวาสนาที่ได้ทำมา.


"เชื่อเหลือเกิน ว่า...ผู้ที่เสียสละความสุขส่วนตัวเป็นผู้ให้การรักษาผู้ป่วย ย่อมเป็นผู้ที่เข้าถึง

ฐานะอันประเสริฐ เป็นผู้ที่ไม่ตกต่ำ ทั้งในเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย เป็นธรรมดา"มีพระคุณเจ้าอาพาธด้วยโรคริดสีดวงทวาร

แจ้งความประสงค์ขอรับยาสมุนไพร

พระมหาธีรเทพ ชนุตฺตโม

วัดเทพลีลา

ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

(โทร:087-7976809)

นักศึกษาเวชกรรมไทยรุ่น ที่ 20 มอบสมุนไพรแก้โรคไทรอยด์ ริดสีดวงจมูก เลือดจาง 

ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2564 จำนวน 300 ห่อ ให้กับคลินิกการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณหมอเอ๋ ศศิ ,คุณหมอนงนุช , คุณหมอบัวกาญจน์ ถวายสมุนไพรหยอดตาพระสงฆ์อาพาธ
ขออำนวยพรให้ญาติโยมทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพถวายเภสัชแด่ภิกษุอาพาธในครั้งนี้ ขอให้ท่านและครอบครัวจงประสพแต่ความสุข ความเจริญ เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ปราศจากทุกข์โศรกโรคภัย มีความเจริญในหน้าที่การงานและที่สำคัญขอจงเจริญในธรนมยิ่งๆขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทอญ
ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

ถวายสมุนไพรรักษาพระสงฆ์อาพาธ