MagGang.com ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสบการณ์การใช้งานของคุณ อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
บันทึกบทความไว้อ่านภายหลังเรียบร้อย

คืนสู่ธรรมชาติเดิมของอาหารสดใหม่ จะหายป่วยไทรอยด์

เผยแพร่แล้ว เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 - 18:39 น.
AA 793

ทำอย่างไรให้หายป่วยไทรอยด์

วิธีการรักษาไทรอยด์ให้หายเป็นปกติและหายขาดได้

ขอแนะนำผู้ป่วยไทรอยด์ ว่า เมื่อตอนนี้ร่างกายป่วยไทรอยด์อยู่ ผู้ป่วยจะต้องรู้และเข้าใจว่า ต่อมไทรอยด์ต้องการอะไร ไม่ใช่ให้ต่อมไทรอยด์ รับรู้ และเข้าใจความต้องการตามที่ผู้ป่วยต้องการ โดยเฉพาะเรื่องอาหาร ต่อมไทรอยด์ ต้องการความสดใหม่ ของ อาหาร ผัก ผลไม้ ที่มีฤทธิ์เย็นและต้องการโกรทฮอร์โมน ต้องการเซโรโทนิน ต้องการสารแห่งความสุข ชื่อเอ็นดอร์ฟิน ที่มีอยู่ในร่างกายตามขบวนการผลิตฮอร์โมนของธรรมชาติชีวิต โกรทฮอร์โมน และเซโรโทนินจะผลิตเมื่อนอนหลับพักผ่อนในช่วงเวลาตั้งแต่ 4 ทุ่ม เพื่อนำไปฟื้นฟูซ่อมแซมร่างกายให้เกิดความสมดุล และสารแห่งความสุข หรือ 'เอ็นโดรฟิน' (Endorphin) ที่หลายคนรู้จักกันดี คือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ร่างกายผลิตขึ้นจากต่อมใต้สมอง มีคุณสมบัติในการช่วยลดความเจ็บปวดและความเครียด ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย แล้วระบบต่างๆ ในร่างกายจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร่างกายต้องการสิ่งที่เป็นธรรมชาติเดิมของชีวิต

ต่อมไทรอยด์ไม่ต้องการเคมีสังเคราะห์

เมื่อต่อมทรอยด์ยังทำงานผิดปกติอยู่ ต่อมไทรอยด์ไม่ต้องการสารเคมีสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ผงชูรส สารฟอกขาว สารฟอร์มาลิน สารกันบูด ไม่ต้องการอาหาร ผัก ผลไม้ ที่มีฤทธิ์ร้อน ไม่ต้องการเครื่องปรุงรสจากถั่วเหลืองและขอแชร์จากประสบการณ์ของผู้ป่วยไทรอยด์ว่า ป่วยไทรอยด์ ไม่สามารถจะกินอาหารได้ทุกอย่าง ตามความรู้สึกของความต้องการของใจผู้ป่วยเองได้เลย

สัญญาณอันตรายจากภาวะโภชนาการที่ไม่ดี

1. เซลล์และเนื้อเยื่อมีสารอาหารลดต่ำกว่าปกติ

2. ปริมาณสารอาหารในเลือดหรือปัสสาวะลดต่ำกว่าปกติ

3. การทำงานของอวัยวะผิดปกติ เช่น เหนื่อยง่าย มึนซึม เบื่ออาหาร

เซลล์ของต่อไทรอยด์มีอยู่ 2 ชนิด

1. ฟอลลิคูลา เซลล์ (follicular cell)

2. พาราฟอลลิคูลา เซลล์ (parafollicular cell หรือ C- cell )

ฟอลลิคูลาร์เซลล์ (follicular cell) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนไทรอกซิน (thyroxine , หรือ tetraiodothyronine, T4) และไทรไอโอโดไทโรนิน: triiodothyronine, T3)

หน้าที่ของไทรอกซิน T4 และไทรไอโอโดไทโรนิน T3

ควบคุมการเผาผลาญสารอาหารของร่างกาย โดยควบคุมขบวนการสลายโมเลกุลอาหาร(catabolism) ซึ่งเป็นขบวนการที่ให้พลังงานซึ่งผลที่ได้การเผาผลาญสารอาหารของร่างกายจะทำให้มีพลังงานออกมาและเพิ่มอุณหภูมิ (เกิดความร้อน) ให้แก่ร่างกาย (calorigenic effect) และเพิ่มอัตราการตื่นตัวของระบบประสาท การเต้นของหัวใจ

....................................................

คืนสู่ธรรมชาติเดิมของอาหารสดใหม่ จะหายป่วยไทรอยด์

กินอาหาร สด ใหม่ สะอาด ที่มีประโยชน์ทั้งกายและใจ

การรับประทานอาหารที่สดใหม่สะอาด ได้รับการปรุงที่ดีต่อสุขภาพถือเป็นสุดยอดแห่งความสุข แต่เพราะจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ ทำให้หลายคนไม่มีเวลาในการดูแลสุขภาพตนเอง บริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง เช่น การบริโภคอาหารสำเร็จรูปมาก บริโภคอาหารไม่ครบ 5 หมู่ บริโภคอาหารมากเกินไปและไม่รับประทานอาหารเป็นเวลา และรวมถึงการบริโภคอาหารทีมีสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร เช่น

***สอบถามเพิ่ม ได้ที่ โทร.061-3269599 , 093-3845359 หรือ แอดไอด ไลน์ : sajjatara***

1. สารเร่งเนื้อแดงสุกร

2. สารบอแรกซ์

3 .สารฟอร์มาลิน

4 .สารฟอกขาว

จนทำให้เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคต่าง ๆ ที่สามารถป้องกันได้ เช่น โรคกระเพาะอาหาร โรคขาดสารอาหาร โรคอ้วน โรคภาวะโภชนาการเกิน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และทำให้ป่วยโรคไทรอยด์

1.สารเร่งเนื้อแดงในสุกร เป็นสารเคมีกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ ปกติใช้เป็นยารักษาโรคหอบหืดในคนและสัตว์มีการนำมาใช้ผสมอาหารลี้ยงสุกร เพื่อเพิ่มเนื้อแดง และลดไขมันทำให้เกิดการตกค้างในเนื้อสุกร

ผลกระทบต่อสุขภาพ

เมื่อบริโภคสารนี้เข้าไปจะเกิดอาการกล้ามเนื้อกระตุก เป็นตะคริว คลื่นไส้ อาเจียน มีอาการทางประสาท มีผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด

2.สารบอแรกซ์ หรือ โซเดียมบอเรท หรือน้ำประสานทอง เป็นสารเคมีห้ามใช้ในอาหาร
ผลกระทบต่อสุขภาพ

ถ้าบริโภคเข้าไปจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด และเป็นพิษต่อไต และสมอง อาการขึ้นกับปริมาณที่ได้รับ

3.ฟอร์มาลิน สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ หรือฟอร์มาลิน ประกอบด้วย แก๊สฟอร์มาลดีไฮด์ ประมาณร้อยละ37-40 โดยน้ำหนักในน้ำและมีเมทานอลปนอยู่ด้วยปริมาณร้อยละ 10-15 เพื่อป้องกันการเกิดโพลิเมอร์

ฟอร์มาลดีไฮด์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและทางการแพทย์ดังนี้

-ด้านอุตสาหกรรม ใช้ผลิตเคมีภัณฑ์พลาสติก ย้อมสี สิ่งทอและรักษาผ้าไม่ให้ยับหรือย่น

-ด้านการแพทย์ ใช้ในการเก็บรักษา anatomical specimens ดองศพ ทำความสะอาดห้องผู้ป่วย เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ

-ด้านเกษตรกรรม ใช้ป้องกัน และกำจัดโรคพืชที่เกิดจากจุลินทรีย์ ป้องกันผลผลิตการเกษตรระหว่างขนส่ง และเก็บรักษา

ผลกระทบต่อสุขภาพ หากได้รับสารฟอร์มาลินจากการบริโภคอาหารที่มีสารดังกล่าวตกค้าง อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารและหากสัมผัสอยู่เป็นประจำ จะเกิดการสะสมจนอาจทำให้ร่างกายอ่อนแอได้

4.สารฟอกขาว สารฟอกขาว คือสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเปลี่ยนสีของอาหารไม่ให้เป็นสีน้ำตาลเมื่ออาหารนั้นถูกความร้อนในกระบวนการผลิต หรือถูกหั่นตัดแล้ววางทิ้งไว้ และยับยั้งการเจริญเติบโตของ ยีสต์ รา บักเตรี

สารเคมีดังกล่าวที่นิยมใช้เป็นสารกลุ่มซัลไฟต์ ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ โซเดียมหรือโพแทสเซียมซัลไฟด์ โซเดียมหรือโพแทสเซียมไบซัลไฟต์ และโซเดียมหรือโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต์

สารฟอกขาวกลุ่มสารซัลไฟต์สามารถนำไปใช้ทั้งในอุตสาหกรรมผลิตอาหารและอุตสาหกรรมอื่นดังนี้

· อุตสาหกรรมอาหาร ใช้เป็นวัตถุกันเสียในลูกกวาด วุ้นเส้น ไวน์ เบียร์

· อุตสาหกรรมอื่น ใช้ผสมในน้ำยาอัดรูป ฟอกสีผ้า กระดาษ สบู่ ย้อมหนัง น้ำหอม

ผลกระทบต่อสุขภาพ

เมื่อร่างกายได้รับสารฟอกขาวกลุ่มสารซัลไฟต์จะเปลี่ยนเป็นซัลเฟต ขับออกได้ทางปัสสาวะแต่ถ้ามีมากจะทำลายไวตามินบี 1 ทำให้เกิดอาการหายใจขัด ความดันโลหิตต่ำ ปวดท้อง อาเจียน อุจจาระร่วง ในรายที่แพ้อาจเกิดลมพิษ ช็อก หมดสติ

...................................................

สร้างพลังชีวิตด้วยอาหารพลังสด

ขอบคุณบทความจาก : STORY BY ณวรา เปลี่ยนบุญเลิศ | 28.01.2019

สร้างพลังชีวิตด้วยอาหาสดใหม่

อาหารสดใหม่ เสริมสร้างพลังชีวิต หล่อเลี้ยงเซลล์ร่างกายให้มีประสิทธิภาพ ร่างกายคนเราประกอบไปด้วยเซลล์เป็นล้านๆ เซลล์ แต่ละเซลล์ถือเป็นสิ่งมีชีวิตหนึ่ง มีอายุขัย เช่น เกิด แก่ เจ็บ ตาย เปลี่ยนไปตามสภาพร่างกายและอายุ เซลล์เก่าตาย เซลล์ใหม่เกิดขึ้น มีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของเซลล์ ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญก็คือ การกิน

สารอาหาร อาหารสดใหม่จะมีพลังชีวิตสูง มีสารอาหารสูง ช่วยเสริมสร้างหล่อเลี้ยง DNA (Deoxyribonucleio acid) และ RNA (Ribonucleio acid) ให้ร่วมกันทำหน้าที่สร้างเซลล์ใหม่อย่างสมบูรณ์ ลดการเสื่อมสภาพ ทำให้เราแข็งแรงสดชื่น มีพละกำลัง

อาหารสดใหม่ดีอย่างไร

ช่วยลดความแก่ การกินอาหารสดใหม่ คือการกินอาหารสดจากธรรมชาติ หรืออาหารที่ผ่านการปรุงผ่านความร้อนน้อยๆ ทำให้ยังมีเอนไซม์ มีสารอาหารที่ร่างกายต้องการ เมื่อกินเข้าไปแล้วจึงสามารถส่งต่อสารอาหารนั้นให้กับเซลล์ของเราได้เต็มที่ ทำให้ระบบอวัยวะในร่างกาย เช่น การย่อย ทางเดินอาหาร ตับ ปอด ทำงานเป็นปกติ

ร่างกายทำงานเบาลง อาหารพลังสดใหม่เป็นอาหารที่ย่อยง่าย การกินอาหารสดใหม่อย่างผัก ผลไม้ ร่างกายจะทำงานน้อยลง ทำให้มีเรี่ยวแรงมีชีวิตชีวา เช่น การกินน้ำผักผลไม้ ช่วยให้ได้รับเอนไซม์ วิตามิน โดยตรงและรวดเร็ว ทำให้รู้สึกสดชื่นมีพลัง ร่างกายไม่ต้องทำงานหนักแถมดูดซึมสารอาหารได้รวดเร็ว เพราะผ่านการย่อยมาแล้วระดับหนึ่ง

ช่วยสร้างระบบภูมิคุ้มกัน อาหารสดใหม่ย่อยง่าย ประกอบกับเมื่อกินแต่น้อย การเผาผลาญเกิดน้อย ร่างกายก็จะขจัดอนุมูลอิสระได้เอง ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรง


ความคิดเห็นต่อบทความ

 • ความเห็นบน MagGang(0)

 • ความเห็นบน Facebook()

default avatar
 • sticker1
 • sticker2
 • sticker3
 • sticker4
 • sticker5
 • sticker6
 • sticker7
 • sticker8
 • sticker9
 • sticker10
 • sticker11
 • sticker12
 • sticker13
 • sticker14
 • sticker15
 • sticker16
 • sticker17
 • sticker18
 • sticker19
 • sticker20
ความเห็นล่าสุด
 •  
คัดลอก URL แล้ว

คืนสู่ธรรมชาติเดิมของอาหารสดใหม่ จะหายป่วยไทรอยด์